Kandydat po zapoznaniu się z ofertą a następnie wybraniu tematyki kursu lub szkolenia, otrzymuje drogą pocztową lub pobiera zawarty na stronie www.prewmen.pl kwestionariusz zgłoszeniowy. Po własnoręcznym wypełnieniu kwestionariusza i wysłaniu go pocztą lub indywidualnym doręczeniu na wskazany adres firmy, lub e-mailem , /z chwilą zebrania grupy szkoleniowej oraz wpłacie na konto Niepublicznej Placówki Kształcenia PREWMEN 1/2 opłaty rozpoczyna się kurs/ staje się pełnoprawnym kursantem uprawnionym do:

  • Otrzymania na pierwszych zajęciach STACJONARNYCH lub drogą pocztową na nośniku elektronicznym pełnego multimedialnego pakietu informacji i materiałów niezbędnych w procesie nauczania,
  • Konsultacji z wykładowcą prowadzącym wskazany blok tematyczny zawarty w programie kursu lub szkolenia, za pomocą komunikatora,
  • Indywidualnie ustalanych konsultacji w przypadku kursów trwających do jednego miesiąca,
  • Zadawania pomiędzy wykładami pytań i uzyskiwania odpowiedzi drogą e- mailową w zakresie prowadzonego kursu lub szkolenia,
  • Odbycia wymaganych programem kursu strzelań,
  • Zakończenia kursu w wyznaczonym terminie oraz Uzyskania Zaświadczenia Ukończenia Kursu po zaliczeniu jednego testu sprawdzającego oraz testu Egzaminacyjnego sporządzonego własnoręcznie w obecności wykładowców NPKU PREWMEN,
  • Otrzymania drogą pocztową na wskazany adres Zaświadczenia Ukończenia Kursu po wpłaceniu na konto NPKU PREWMEN pozostałej ustalonej kwoty.