Od podstaw
Szkolenie w wymiarze około 245 godzin dla każdego rodzaju szkolenia w tym program, konsultacje i pisanie testu. Ponadto przyjęliśmy, że szkolony może poświęcić samokształceniu pomiędzy wykładami stacjonarnymi około 6 godzin dziennie, wliczając w to także dni wolne. Minimalny czas trwania kursu przy znacznym zaangażowaniu kursantów  to 2 - 2,5 miesiąca.

Tok szkolenia jest określony dla każdego uczestnika szkolenia, jednak od momentu zarejestrowania do dnia napisania testu i wydania świadectwa nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Dzień zarejestrowania to dzień wpływu na konto firmy opłaty w wysokości 1/2 ceny kursu. Wydanie świadectwa następuje po zaliczeniu min.70% zajęć oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu i wpłacie na konto firmy pozostałej kwoty – zależnie od rodzaju szkolenia. Świadectwo jest odbierane osobiście lub wysyłane na wskazany przez szkolonego adres.

Szkolenie strzeleckie jest przeprowadzane w Kaliszu (3 strzelnice), BASTION Dłużyna (Zgorzelec), RYKOSZET LOK Radomsko, Mroczkowicach k/o Świeradowa Zdroju, Piotrkowie Trybunalskim lub w Bydgoskim Towarzystwie Strzeleckim przez wykwalifikowanego instruktora o każdym czasie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu, ustaleniu dogodnego terminu i wpłaceniu na konto firmy kwoty za szkolenie strzeleckie.