Prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MSW z dnia 16 grudnia 2013r. /w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Przy grupie 15 osobowej wykłady mogą być prowadzone w miejscu wskazanym przez organizatora - zleceniodawcę.

Co 5 lat Szkolenie Uzupełniające KPOF w wymiarze 40 godz.

KURS  PROWADZONY W SYSTEMIE ZDALNYM