Szkolenie stacjonarne w wymiarze około 49 godzin dla kandydatów na członków służb porządkowych na imprezach masowych, posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, oraz 64 godzin dla kandydatów na członków służb porządkowych na imprezach masowych, nie posiadających licencji pracownika ochrony fizycznej. Przyjęliśmy, że szkolony może poświęcić samokształceniu około 8 godzin dziennie, wliczając w to także dni wolne (np. niedziele), czyli od zarejestrowania do dnia napisania testu i wydania świadectwa musi upłynąć minimum 8 dni. Tok szkolenia jest indywidualny dla każdego uczestnika szkolenia, jednak od momentu zarejestrowania do dnia napisania testu i wydania świadectwa nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.