Szkolenie stacjonarne w wymiarze około 54 godzin dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych w tym program, konsultacje i pisanie testu. Od dnia rozpoczęcia do dnia wystawienia zaświadczenia musi upłynąć około 7 dni.