Program szkolenia przygotowanie kandydatów do pracy w policji do egzaminu sprawnościowego i multiselektu.

Przygotowanie do egzaminu sprawnościowego – ogółem –25 godzin

 • Test wstępny – wydolnościowy – 5 godz.
 • Zapoznanie z zasadami testu sprawnościowego – 5 godz.
 • Doskonalenie pod okiem trenera wyników poszczególnych elementów – 10 godz.
 • Podstawy jujitsu i technik interwencyjnych – 5 godz.

Zajęcia z psychologiem – ogółem – 10 godz.

 • Zasady doboru testów oraz sposoby ich rozwiązywania – 2 godz.
 • Zapoznanie ze specyfiką testu psychologicznego metodą MultiSelect - 3 godz.
 • Wpływ stresu na wyniki egzaminów testowych – 2 godz.
 • Sprawdzian – rozwiązywanie wybranego przez wykładowcę testu, omówienie błędów – 3 godz.

Podstawowe wiadomości z wiedzy o społeczeństwie, funkcjonowanie administracji publicznej – ogółem – 10 godz.

 • Zapoznanie z prawnymi i organizacyjnymi przesłankami, jakie musi spełniać kandydat do służby w Policji – 2 godz.
 • Podstawowe zagadnienia prawa wykroczeń i karnego – 2 godz.
 • Zasady relacji międzyludzkich, „Rota Przysięgi” – 2 godz.
 • Sprawdzian – rozwiązywanie wybranego przez wykładowcę testu z wiedzy ogólnej, omówienie popełnionych błędów – 3 godz.
 • Spotkanie z nowo przyjętymi policjantami, pytania – 1 godz.

Zapoznanie z podstawowymi jednostkami broni palnej będącej na wyposażeniu, ogółem – 4 godz.

 • Pistolety: CZ, Makarow, P-83 - 2 godz.
 • Pistolet maszynowy „GLAUBERYT”, strzelba gładkolufowa „MOSBERG” - 2 godz.

Zakończenie kursu, omówienie wyników – ogółem - 1 godz.

 

Łączny czas trwania szkolenia – kursu 50 godzin lekcyjnych