Zasady szkolenia dla członków służb porządkowych

W formie e-learningu realizowane są tematy:

Temat I. - Zasady wykonywania zadań członka służb porządkowych czas realizacji 4 godziny

Temat II. - Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń czas realizacji 3 godziny

Temat III. - Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia czas realizacji 1 godzina

Temat IV. - Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego czas realizacji 1 godzina

Temat V. - Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego czas realizacji 1 godzina

Temat VI. - Wybrane elementy z zakresu psychologii czas realizacji 2 godziny

Temat VIII. - Zasady udzielania pomocy przedmedycznej czas realizacji 4 godziny

Temat IX. - Samoobrona czas realizacji 8 godzin

Temat X. - Techniki interwencyjne czas realizacji 8 godzin

 

Natomiast poniższe tematy realizowane będą w sposób stacjonarny w Kaliszu lub u zleceniodawcy przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów Firmy PREWMEN.

Temat VII. - Zabezpieczenie porządku podczas imprez masowych czas realizacji 8 godzin

Zagadnienia:

 1. Cel zabezpieczenia i rodzaje zagrożeń.
 2. Zadania i obowiązki członka służb porządkowych w związku z:
  • kontrolą osób przebywających na imprezie masowej;
  • kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i obiektu;
  • kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa;
  • ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia;
  • legitymowaniem, przeglądaniem zawartoœci bagażu lub odzieży
  • uczestników imprezy masowej;
  • usunięciem osoby z miejsca przeprowadzdokumentowaniem podejmowanych czynności.
 3. Reakcja na potrzeby uczestników imprezy masowej.
 4. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
  • obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej;
  • ewakuacja uczestników imprezy masowej z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych).
 5. Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, oraz innymi służbami w czasie zabezpieczenia porządku podczas imprezy masowej.
 6. Specyfika zabezpieczenia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 7. Specyfika zabezpieczenia porządku podczas imprezy artystyczno-rozrywkowej.

 

Zakończeniem kursu objętego samokształceniem są dwa dni wykładów realizowanych w wybrany weekend, w tym przeprowadzenie egzaminu i wydanie stosownych zaświadczeń.

Przy kwalifikowaniu tematów do samokształcenia w systemie e-learningu wzięto pod uwagę posiadaną wiedzę przez kursantów dysponujących wpisem na listę POF.

 

Realizacja kursu na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kursanci nie posiadający wpisu na listę pracownika ochrony fizycznej poddani są szkoleniu w zakresie tematów:

Temat IX. - Samoobrona czas realizacji 8 godzin

Zagadnienia:

 1. Postawy i poruszanie się w walce.
 2. Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania.
 3. Padnięcia i przewroty.
 4. Chwyty transportowe.
 5. Uwalnianie się z chwytów i duszeń.

 

Temat X. - Techniki interwencyjne czas realizacji 8 godzin

Zagadnienia:

 1. Techniki przeglądania zawartoŚci bagażu i odzieży osób.
 2. Techniki usuwania z obiektu osoby stawiającej opór.
 3. Obrona przed atakami nożem i innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
 4. Współdziałanie wzajemne członków służb porządkowych w różnych sytuacjach taktycznych.


Minimalna liczebność grupy zorganizowanej kursantów 10 osób.

Zgłoszenia indywidualne realizowane po zebraniu grupy.