• Kurs na licencję detektywa tylko 1100 zł
 • Opcjonalnie organizujemy techniki interwencyjne i strzelanie programowe w cenie łącznej 300 zł
 • Możliwość realizacji w e-learningu

 

Tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa

Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.Dziennik Ustaw ~ 3 ~ Poz. 1638

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej W zakresie uslug detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą W zakresie sług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej W zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.