Program kursu (e-learning)

Celem kursu jest przedstawienie zarysu istniejących systemów zabezpieczeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów ochrony mienia i obiektów oraz przygotowanie uczestników do instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych na stanowisku pracownika zabezpieczenia technicznego.

Ramowy program kursu:

Podstawy prawne i teoria

Wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego Koncesja MSW Wymagania dla systemów alarmowych Klasy systemów alarmowych Procedury ochrony obiektów i ludzi z zastosowaniem elektronicznych systemów zabezpieczeń Metody wykrywania intruza Procedury grup interwencyjnych Wymogi konserwacji i napraw systemów alarmowych Protokół zdawczo-odbiorczy Instruktaż obsługi

Budowa systemu alarmowego

Budowa elektronicznych systemów zabezpieczeń Rodzaje central alarmowych i ich klasyfikacja Realizacja elementów Inteligentnego budynku Realizacja systemu Kontroli dostępu Podział na sfery Rodzaje czujników dozorowanych i sposoby działania Rodzaje elementów wykonawczych Realizacja kontroli dostępu

Projektowanie systemu alarmowego

Analiza zagrożeń Dobór elementu systemu Dobór kabli instalacyjnych Sposoby i zasady okablowania Schemat instalacji Oznaczenia elementów systemu Analiza gotowych projektów

Podstawy elektryczne i elektroniczne pomiary

Napięcie stałe i zmienne Prąd stały i zmienny Rezystancja Moc Połączenia: NC, NO, EOL/NC, EOL/NO, 2EOL/NC, 2EOL/NO

Obsługa i wykorzystywanie:

  • Multimetr cyfrowy Lutownica transformatorowa Ściągacz izolacji
  • Montaż elementów systemu

Centrala alarmowa Manipulator Sygnalizator optyczno-akustyczno zewnętrzny oraz wewnętrzny Ekspander Czujka dymu Czujka PIR oraz Dualna PIR+MW Czujka bezprzewodowa Złącze pomocnicze Przycisk sabotażowy

Programowanie i połączenia w centrali alarmowej:

Instalacja i konfiguracja oprogramowania dedykowanego Połączenie centrali alarmowej Połączenie, identyfikacja i adresowanie ekspanderów Połączenia czujek i elementów wejściowych Połączenie elementów bezprzewodowych Tryb serwisowy Programowanie manipulatorów Tworzenie stref i partycji System bezprzewodowy – konfiguracja Moduł GSM – alarmowanie zdalne oraz sterowanie funkcjami centrali alarmowej

Naprawa systemu

Poszukiwanie usterek Analiza awarii i uszkodzeń Sposoby naprawy i ustawiania usterek