Tylko 1.5 miesiąca.

Zapewniamy:

  • techniki interwencyjne
  • strzelania programowe z wszystkich jednostek broni w Kaliszu, Lesznie, Bydgoszczy, Lublinie, Mroczkowicach, Piotrkowie Trybunalskim

Organizowane nowe grupy szkoleniowe

Program kursu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej został opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony. Pełna treść cyt. Rozporządzenia jest zamieszczona w wykazie aktów prawnych.

 

Minimalny zakres programu kursu

Blok ogólnoprawny

Temat I - Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Temat II - Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Temat III - Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Temat IV - Wybrane elementy prawa cywilnego

Temat V - Wybrane elementy prawa pracy

Temat VI - Wybrane elementy psychologii

Temat VII - Etyka pracownika ochrony

Temat VIII - Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

 

Blok: ochrona osób

Temat I - Przyczyny zamachu na osoby

Temat II - Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Temat III - Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Temat IV - Organizacja grupy ochronnej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

 

Blok: ochrona mienia

Temat I - Ochrona obiektu

Temat II - Ochrona konwojów

Temat III - Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

 

 Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I - Budowa i zasady działania broni

Temat II - Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Temat III - Techniki posługiwania się bronią

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

 

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I - Samoobrona

Temat II - Techniki interwencyjne

Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

 

Łącznie 245 godzin.