Pod nadzorem instruktorów nauczysz się celnie strzelać z broni palnej: pistolety rewolwery, pistolety maszynowe, strzelba.

Zakres szkolenia ustalany w/g potrzeb i oczekiwań kursantów.

Zakres tematyczny i godzinowy szkolenia strzeleckiego

Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną, USTAWA O BRONI I AMUNICJI – 2 godziny

Budowa broni palnej – pistolety:

  • CZ-10; CZ-09– 1 godz.
  • TARA – 1 godz.

Budowa broni palnej – rewolwer:

  • - 1 godz.

Budowa pistoletu maszynowego UZI;  AKm: - 1 godz.

Budowa strzelby gładkolufowej MOSBBERG: - 1 godz.

Rodzaje oraz zastosowanie amunicji do broni strzeleckiej – 1 godz.

Zasady poprawnego celowania z zastosowaniem:

  • muszki i szczerbinki - 1 godz.
  • celownika przeziernikowego – 1 godz.
  • kolimatora

Techniki dobywania broni oraz przeładowywania - 1 godz.

Postawy strzeleckie – 1 godz.

Warunki bezpieczeństwa na strzelnicy – 1 godz.

Strzelanie z pistoletów CZ-07; CZ-09; CZ-10; TARA - 1 godz.

Strzelanie z izraelskiego pistoletu maszynowego UZI - 1 godz.

Strzelanie z strzelby gładkolufowej MOSBERG - 1 godz.

 
Cena kursu ustalana indywidualnie z kursantem (ilość amunicji).