Drukuj Email

( Opinia KGP - sprawdź w dziale Kwestionariusz os. - materiały )

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

PREWMEN

Program kursu

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

tylko w 1.5 miesiąca

zapewniamy:techniki interwencyjne i strzelania programowe z wszystkich jednostek broni

w Kaliszu, Lesznie, Bydgoszczy, Lublinie, Mroczkowicach, Piotrkowie Trybunalskim

/organizowane nowe grupy szkoleniowe/

Program kursu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej został opracowany w oparciu o załącznik  do ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony,

Pełna treść cyt. Rozporządzenia jest zamieszczona w wykazie aktów prawnych.

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU KURSU


Blok ogólnoprawny

Temat I

Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Temat II

Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Temat IV

Wybrane elementy prawa cywilnego

Temat V

Wybrane elementy prawa pracy

Temat VI

Wybrane elementy psychologii

Temat VII

Etyka pracownika ochrony

Temat VIII

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia  i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

Blok: ochrona osób

Temat I

Przyczyny zamachu na osoby

Temat II

Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Temat III

Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Temat IV

Organizacja grupy ochronnej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia,  i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

Blok: ochrona mienia

Temat I

Ochrona obiektu

Temat II

Ochrona konwojów

Temat III

Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia,  i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I

Budowa i zasady działania broni

Temat II

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Temat III

Techniki posługiwania się bronią

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I

Samoobrona

Temat II

Techniki interwencyjne


Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Łącznie 245 godzin

/sprawdź szczegóły w Menu- Informacje/.