Drukuj Email

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

PREWMWN

 

KURS NA LICENCJĘ DETEKTYWA

TYLKO 1100

opcjonalnie organizujemy techniki interwencyjne i strzelanie programowe w cenie łącznej 300zł

możliwość realizacji w e-learningu
TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I: Ochrona danych osobowych
1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia     1997 r. o ochronie danych osobowych.
Temat II: Ochrona informacji niejawnych
1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o         ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia       2010 r. o ochronie informacji niejawnych.Dziennik Ustaw ~ 3 ~ Poz. 1638

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.
Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności                                        gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej W zakresie uslug detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą W zakresie                      usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności           gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej W zakresie usług     detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.